Sommige ouders maken gebruik van voor- en naschoolse opvang (VSO en NSO). Wij werken samen met kinderopvang Hadassa. Hadassa zit met een peutergroep en een BSO-groep in ons tijdelijke gebouw aan de Platanenstraat.