De school heeft een continu rooster. In de middag pauze houden ouders per tourbeurt toezicht op het schoolplein of als het heel erg slecht weer is, binnen in de school.

Sommige ouders maken gebruik van voor- en naschoolse opvang (VSO en NSO). Het aanbod van buitenschoolse opvang is divers. De ouders hebben uit de volgende aanbieders gekozen: