De school heeft een continu rooster. In de middag pauze houden ouders per tourbeurt toezicht op het schoolplein of als het heel erg slecht weer is, binnen in de school.

Sommige ouders maken gebruik van voor- en naschoolse opvang (VSO en NSO). Wij werken samen met kinderopvang Hadassa. Hadassa zit met een peutergroep en een BSO-groep in ons tijdelijke gebouw aan de Platanenstraat.