Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Passend onderwijs betekent dat ieder kind het onderwijs en de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. De onderwijsbehoefte van de leerling staat centraal.

Dit betekent het volgende:

  • scholen in de regio gaan samenwerken om alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden
  • op school wordt bekeken wat elke leerling wel kan, het liefst in het reguliere onderwijs
  • het speciaal basisonderwijs blijft bestaan voor leerlingen die het echt nodig hebben

Zorgplicht
Met de invoering van Passend Onderwijs krijgen scholen en/of schoolbesturen een zorgplicht. Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Ouders dienen de grondslag van de school te respecteren. School moet een zo passend mogelijk onderwijsaanbod op de eigen school bieden. Kan de school dit niet, dan zal zij een andere school, regulier of speciaal onderwijs, in de regio moeten regelen, bij voorkeur binnen het eigen samenwerkingsverband. Uitgangspunt hierbij is dat ouders zelf geen ingewikkelde indicatieprocedure moeten doorlopen.

Ondersteuningsprofiel
Hier kunt u het ondersteuningsprofiel van de Driemaster downloaden.

Downloads:
Schoolondersteuningsprofiel de Driemaster (2013)
Ridderkerk-SOP-De Driemaster-2021 (update nov. 2021)

Riba:
Kinderen groeien op met vallen en opstaan, ook onder schooltijd. Met de hulp van ouders en leerkrachten zullen de meeste kinderen de basisschool goed doorlopen en een leuke en leerzame schooltijd meemaken. Ieder kind is echter anders en heeft andere kwaliteiten en mogelijkheden. Daardoor hebben sommige kinderen extra aandacht nodig op de basisschool. Meer individuele begeleiding of een speciale voorziening kan dan uitkomst bieden. Het ‘Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA’ kan deze behoefte aan extra ondersteuning samen met de basisschool oppakken. Zo kunnen er extra middelen ter beschikking worden gesteld en deskundigen worden ingeschakeld. RiBA werkt onder meer met kinderpsychologen en gespecialiseerde leerkrachten die we ambulant ondersteuners noemen.
 
Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA biedt deze ondersteuning aan in Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard. Als u wilt onderzoeken of het samenwerkingsverband ook ondersteuning kan bieden aan uw kind, dan kunt u hierover meer informatie vinden op http://swv-riba.nl/ of lees de folder van het samenwerkingsverband (http://swv-riba.nl/meer-weten/folder-voor-ouders/) . Mocht u van mening zijn dat het samenwerkingsverband kan helpen, neem dan contact op hierover met de leerkracht van uw kind.