Bestuursbijdrage
LEV-WN is een vereniging met 26 scholen. Wanneer ouders hun kind aanmelden wordt gevraagd of ze lid of donateur willen worden van de vereniging. De hoogte van de bestuursbijdrage is voor zowel donateurs als leden €35,00.

Uw bestuursbijdrage wordt gebruikt voor:

  1. Een deel wordt gebruikt voor knelpunten in bijvoorbeeld een schoolformatie of extra begeleiding van leerlingen.
  2. Een deel wordt gebruikt voor de lidmaatschapskosten van de koepelorganisaties zoals het LVGS en de PO-Raad. Deze organisaties behartigen onze belangen in landelijke verbanden en bij de rijksoverheid;
  3. Een klein deel is voor bepaalde bestuurskosten.

Deze jaarlijkse bijdragen aan punt 1 en 2 zijn gerelateerd aan het aantal leerlingen en komen ten goede aan alle leerlingen. Uw bijdrage is dus in meerdere opzichten belangrijk voor het functioneren van onze scholen in LEV West-Nederland. Als lid van de vereniging heeft u inspraak in het beleid van de vereniging en zal er ook gevraagd worden te stemmen over allerlei zaken zoals identiteit en het vaststellen van de jaarrekening.

Ouderbijdrage
Naast de bestuursbijdrage krijgt u jaarlijks ook de factuur voor de ouderbijdrage. U krijgt rond december een rekening over het lopende schooljaar. De hoogte van de ouderbijdrage is €45,00 per gezin. U ontvangt een factuur vanuit het betaalprogramma WIS Collect.

Voor vragen hierover kunt u terecht bij de directeur van uw school.

2021-2022 (om het jaar)

  • Bestuursbijdrage € 35 per gezin
  • Ouderbijdrage € 45 per gezin
  • Schooluitje € 10 per leerling
  • Kamp groep 7/8 € 65 per leerling (alleen voor de ouders met een kind in groep 7/8 in dat betreffende jaar)

2022-2023 (om het jaar)

  • Bestuursbijdrage € 35 per gezin
  • Ouderbijdrage € 45 per gezin
  • Schoolreis € 30 per leerling

Belangrijk:
Geen enkel kind mag worden uitgesloten van de (extra) activiteiten die school organiseert. Of er nu ouderbijdragen door de ouders zijn betaald of niet.

Overige uitgaven:
Afscheid groep 8: afscheidscadeau en traktatie door groep 8
Schoolfotograaf:   kopen van foto’s op vrijwillige basis
Sinterklaas:           cadeautje aanschaffen