Contact tussen school en ouders
Open communicatie vinden we belangrijk, dat hoort bij onze schoolcultuur. Neem daarom altijd bij zorg, vragen of problemen contact met de leerkracht op. En als u het gevoel krijgt dat u – ondanks uw gesprekken met de leerkracht – met uw zorg blijft zitten, neem dan gerust contact op met de teamleider/intern begeleider. Zij zal u zeker verder proberen te helpen.

De Scheepspraat
Op ‘De Driemaster’ worden de ouders geregeld door de school geïnformeerd over allerlei schoolzaken, acties en bijzonderheden in de maandelijkse Scheepspraat. Deze nieuwsbrief wordt eens in de vier weken naar alle ouders gemaild. Mocht u een exemplaar in willen zien, dan kunt u ons mailen.

Website/Facebook/Klasbord//Instagram
Op deze website is geregeld informatie te vinden, maar ook worden er vaak foto’s op Facebook en Instagram en Klasbord geplaatst. Voor de dagelijkse updates vindt u nieuwsberichten op Klasbord (alleen voor ouders van school) en Instagram.
Voor andere nieuwsberichten vindt u informatie op onze Website en op onze Facebookpagina. Ouders hebben toestemming gegeven voor het plaatsen van foto’s/video’s op social media.

Meeloopdagen en maandsluiting
Zo nu en dan organiseren we meeloop dagen. U bent dan van harte welkom om in de groepen te zien hoe een schooldag eruit ziet. Ook bent u welkom op de maandsluiting van de groepen van uw kind.

Rapporten
Vanaf groep 3 wordt u door middel van een rapport geïnformeerd over de vorderingen van uw kind.
De kleuters ontvangen een rapport als ze naar groep 3 gaan. Aan het eind van elk cursusjaar krijgen ze een rapportage van hun ontwikkeling. Soms wordt er (bijv. n.a.v. toetsresultaten) een handelingsplan voor extra begeleiding opgesteld voor een kind. Als dit voor uw kind geldt, zult u hierover door de leerkracht worden geïnformeerd. Als de leerkracht van uw kind het nodig vindt dat uw kind intern onderzocht wordt, wordt u uiteraard ook op de hoogte gesteld. Voor extern onderzoek is uw toestemming noodzakelijk.

Gespreksavonden
In het eerste half jaar is er een gespreksronde waarbij u uitgenodigd wordt om te praten over uw kind. In de tweede helft van het schooljaar is het mogelijk om vanuit de ouder en vanuit de school een gesprek te plannen in de gespreksperiode. Hebt u verder vragen over of zorgen om uw kind, of zijn er andere zaken waar u over wilt spreken, schroom dan niet, bel of mail en maak een afspraak. Denk niet bij ‘moeite’: ‘laat maar zitten’. Het wel en wee van uw kind is erg belangrijk.