Contact tussen school en ouders
Goede communicatie vinden we belangrijk, dat hoort bij onze schoolcultuur. Neem daarom altijd bij zorg, vragen of problemen contact met de leerkracht van uw kind op. Als u het gevoel krijgt dat u – ondanks uw gesprekken met de leerkracht – met uw zorg blijft zitten, neem dan gerust contact op met de teamleider/intern begeleider.

De Scheepspraat
Op ‘De Driemaster’ worden de ouders geregeld door de school geïnformeerd over allerlei schoolzaken, acties en bijzonderheden in de maandelijkse nieuwsbrief: de Scheepspraat. Deze nieuwsbrief komt ongeveer 1x per maand uit.

PARRO/Website/Facebook/Instagram
Op onze website staat informatie over de school en de organisatie. Ook worden er vaak foto’s op Facebook, Instagram en PARRO geplaatst. Voor de dagelijkse updates vindt u nieuwsberichten op PARRO (alleen voor ouders van school) en Instagram.
Andere nieuwsberichten vindt u op onze Website en op onze Facebookpagina. Ouders wordt gevraagd om toestemming voor het plaatsen van foto’s/video’s op Social Media.

Meeloopdagen en maandsluiting
Met regelmaat organiseren we meeloopdagen. U bent dan van harte welkom om in de groepen te ervaren hoe een schooldag verloopt. Ook bent u welkom op de maandsluitingen in de groep(en) van uw kind(eren).

Rapporten
Vanaf groep 1 wordt u door middel van een rapport en portfoliomap geïnformeerd over de vorderingen van uw kind. Daarnaast verzamelen de kinderen in deze map samen met de leerkracht bewijzen en werkjes waaruit blijkt dat bepaalde doelen zijn gehaald.

Gespreksmomenten
In september is er een gespreksronde waarbij u uitgenodigd wordt om met name zelf te vertellen over uw kind. Het doel van dit gesprek is om samen met u op zoek te gaan naar de beste begeleiding voor uw kind. In november krijgt uw kind een tussenrapport. Dit is een verkorte weergave van de vorderingen van uw kind. In februari en juni krijgt uw kind een uitgebreider rapport. Na elke rapportronde kunt u zich inschrijven voor een 10 minuten gesprek.

In januari worden er adviesgesprekken met ouders en kind gevoerd door de leerkracht van groep 8 over het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs (VO). Dit advies komt tot stand op grond van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem: methodetoetsen, citotoetsen, entreetoets en observaties van de leerkrachten.

Met het voorlopig advies kunt u gericht open dagen van VO-scholen bezoeken.

In juni worden er gesprekken gevoerd met ouders en kind door de leerkracht van groep 7 over de uitslag van de entreetoets.