In Ridderkerk is de Brede School actief.

Brede school
Brede School zijn activiteiten waaraan kinderen van De Driemaster en andere scholen uit Ridderkerk kunnen deelnemen. De kinderen kunnen zich met deze activiteiten na schooltijd ook nog verder ontwikkelen in sport, cultuur en gezondheid. Het is goed voor de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen om met andere kinderen uit de wijk activiteiten te ondernemen. Daarom worden kinderen van de aangesloten scholen samen bij de activiteiten ingedeeld. Het is fijn dat de activiteiten vlak na schooltijd plaats vinden in de wijk waar de kinderen wonen. De Brede School is het hart in de wijk en stelt het kind centraal. De Brede School is een netwerk in de wijk voor kinderen en jeugd. De activiteiten worden afgestemd op vragen van het onderwijsveld, de wijk en de jeugd zelf.

Missie van de brede school
De Brede School is er om te zorgen dat kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar kennismaken met sport en beweging, kunst, cultuur en andere activiteiten. Ook kan de Brede School hen helpen een zinvolle vrijetijdsbesteding te vinden. Hierbij wordt beoogd de samenwerking in de wijk te bevorderen en het welzijn te verbeteren.

Doelen in de brede school
De hoofddoelstelling is het tot stand brengen van een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 23 jaar met daarin alle aspecten die van belang zijn bij het opgroeien.

Blokken
Er zijn 4 tot 5 blokken per schooljaar. Het eerste blok begint in september en het laatste blok is in mei/juni. Ieder blok bestaat uit verschillende activiteiten. Voor een activiteit wordt een kleine bijdrage van ongeveer €5 gevraagd. Soms is er zoveel animo voor een bepaalde activiteit dat deze snel vol zit. Ons doel is wel om zoveel mogelijk kinderen te laten meedoen in de brede school. We kopen daarom vaak extra activiteiten in zodat er voor iedereen een plekje is.