In Ridderkerk is de Brede School actief.

Wat is de brede school?
Brede School activiteiten waaraan kinderen kunnen deelnemen zijn activiteiten speciaal voor de kinderen uit de wijken Oost, Rijsoord, Bolnes, Centrum – West, Drievliet ’t Zand en Slikkerveer.
De kinderen kunnen zich na school verder ontwikkelen in sport, cultuur en gezondheid. Het is goed voor de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen om met andere kinderen uit de wijk activiteiten te ondernemen. Daarom worden kinderen van de aangesloten scholen samen bij de activiteiten ingedeeld. Het is fijn dat de activiteiten vlak na schooltijd plaats vinden in de wijk waar de kinderen wonen.

De Brede School is het hart in de wijk en stelt het kind centraal. De Brede School is een netwerk in de wijk voor kinderen en jeugd. Het biedt activiteiten aan op het gebied van sport, beweging, kunst en cultuur. De activiteiten worden afgestemd op vragen van het onderwijsveld, de wijk en de jeugd zelf.

Missie van de brede school
De Brede School is er voor om te zorgen dat kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar kennismaken met sport en beweging, kunst en cultuur  en andere activiteiten. Ook kan de Brede School hen helpen een zinvolle vrijetijdsbesteding te vinden. Hierbij wordt beoogd de samenwerking in de wijk te bevorderen en het welzijn te verbeteren.

Doelen in de brede school
De hoofddoelstelling is een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 23 jaar tot stand brengen op alle aspecten die van belang zijn bij het opgroeien.
Voor de komende 5 jaar zijn de doelstellingen:

– Een netwerk realiseren in de wijk
– Bevordering van de integratie van verschillende partijen in de wijk
– Een aanbod realiseren op vragen van het onderwijsveld, de wijk en de jeugd zelf

Brede school Slikkerveer
Sinds september 2016 bedienen zij met de brede school alle 4 de basisscholen, OBS de Reijer, CBS de Regenboog, GBS de Driemaster en tot slot SBO de Burcht.
Hier zijn wij heel blij mee! Er kunnen nu nog meer kinderen meedoen met de creatieve, kunstzinnige en sportieve activiteiten.

Dit is alleen nog niet alles.. zij hebben nu ook een brede school aanbod voor 2-4 jarigen. In september 2016 zijn we gestart met een programmagroep met alle kinderdagopvang en peuterspeelzalen die er in de wijk zitten. Kinderopvang Hadassa, kinderopvang de Kleine Draeck, Kinderopvang Calimero, Peuterspeelzaal Dikkie Dik en Kinderopvang YES.

Blokken
Er zijn 4 tot 5 blokken per schooljaar. Het eerste blok begint in september en we eindigen met de brede school in mei/juni.
Elk blok zijn er verschillende activiteiten. Voor een activiteit wordt een kleine bijdrage gevraagd.
Normaliter betaal je €5 voor 5 tot 6 lessen, maar dit kan soms wat meer zijn ivm materialen aanschaffen en duurdere inkoop.

Vol=vol?
Vaak is er zoveel animo voor een bepaalde activiteit dat een activiteit vol zit. Ons doel is wel om zoveel mogelijk te laten meedoen in de brede school. De Brede School koopt daarom vaak extra activiteiten in. Zij proberen echt elk kind mee te laten doen!