Hieronder vindt u allemaal informatie omtrent het reilen en zeilen van en op de school. Daarnaast hebben wij ook een video gemaakt waarin ouders aan het woord komen en praten over De Driemaster. Heeft u de video nog niet gezien? Bekijk ‘m snel!

Jaaropening: voor ouders/verzorgers
Ieder jaar starten we op de eerste maandag het schooljaar met elkaar op het plein. We zingen en bidden en vragen God om zijn zegen. Deze jaaropening start om 8.30 uur.

Informatieavond met nieuw(school)jaarsborrel: voor ouders/verzorgers
Tijdens deze avond is er gelegenheid om andere informeel te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. In de groep van uw kind krijgt u informatie van de leerkrachten over het reilen en zeilen komend schooljaar in de groep van uw kind.

Oudervertelavond en spreekmiddag/avond: voor ouders/verzorgers
Om samen met de ouders te kunnen werken aan de ontwikkeling van de kinderen en de school is het nodig dat we elkaar op een aantal momenten spreken. Deze momenten vindt u in de jaarplanning. Praten en met elkaar nadenken over vorderingen, het gedrag en het welbevinden van uw kind vinden wij belangrijk.

Ouderavond: voor ouders/verzorgers
Tijdens de ouderavond bespreken we een onderwijskundig of opvoedkundig onderwerp. We willen zo samen met de ouders werken aan de ontwikkeling van de kinderen en van de school. Alle ouders en verzorgers ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Gebedsgroep: voor ouders/verzorgers
De gebedsgroep bestaat uit ouders van De Driemaster. Ongeveer 10 keer per schooljaar komt de gebedsgroep bij elkaar op school in de teamkamer om 8.40 uur. Zij bidden en danken voor specifieke zaken die de school, de leerlingen of de leerkrachten betreffen.

Schoonmaakavonden: voor ouders/verzorgers
Alle ouders zijn twee keer in het jaar aan de beurt om een avond te komen schoonmaken. Deze avonden duren van 19.30-21.30 uur. Achter in het katern vindt u het schoonmaakrooster.

Maandsluiting: voor ouders/verzorgers
Groep 4-8 heeft twee keer per jaar een maandsluiting in hun groep. Ouders van de betreffende groep zijn welkom om hierbij aan te sluiten. Voor groep 1 zijn er drie kijkmomenten. Voor groep 2/3 zijn er twee kijkmomenten en voor groep 3 is er één maandsluiting op vrijdag. De data staan in de jaarplanning. 

Ouderenochtend: 60+ loop-in: voor opa’s, oma’s en 60+ ‘ersEenmaal per seizoen is er een speciale loop-in voor 60-plussers en opa´s en oma´s. Misschien is het goed dat u al aan het begin van het jaar de datum doorgeeft aan hen. De loop-in duurt ongeveer van 9.00-12.00 uur. U krijgt de uitnodiging in de loop van het schooljaar.

Tentoonstellingsavond: voor iedereen
In oktober ronden we het eerste schoolthema af met een tentoonstellingsmiddag of -avond. U kunt dan de inspanningen van de kinderen komen bewonderen. U krijgt hiervoor een uitnodiging. Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom.

Koffieochtenden:
Voor ouders/verzorgers er schooljaar organiseren wij diverse koffieochtenden waarbij de directeur en de teamleider samen met de ouders in gesprek gaan over De Driemaster. De koffieochtenden zijn van 8.40 – 9.30 uur. Vooraf is er ongeveer een kwartier inloop. De data staan in de jaarplanning.

Muffendag/Koningsspelen
Op deze dag vieren alle juffen en meesters hun verjaardag tegelijk. Het team zorgt die dag voor wat lekkers en leuke activiteiten. Per jaar wordt bekeken of de muffendag wordt gecombineerd met de Koningsspelen. Ouders/kinderen zijn vrij om cadeautjes mee te nemen als ze dat leuk vinden.

Kranslegging: voor iedereen
De Driemaster heeft het monument aan de Donckselaan geadopteerd. Wij verzorgen elk jaar op de eerste dinsdag na de meivakantie om 14.20 uur de herdenking bij dit monument. Groep 8 verzorgt in overleg met de burgemeester het programma. Kinderen en ouders van de school en andere belangstellenden zijn welkom om met ons mee te herdenken. Tijdens de kranslegging bent u als ouder(s)/verzorger(s) verantwoordelijk voor uw eigen kind(eren).

Luizencontrole: voor kinderen
Minimaal 5 keer per jaar (na elke vakantie) worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Mocht er bij uw kind hoofdluis worden geconstateerd, dan wordt u daarvan onmiddellijk op de hoogte gebracht. U kunt uw kind dan komen ophalen en thuis behandelen. We hopen op deze manier de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk tegen te gaan. Wanneer u zelf tussentijds hoofdluis constateert bij uw kind, stellen wij het erg op prijs als u dit meldt bij de leerkracht.

Afscheidsavond: voor ouders/verzorgers en andere gasten van groep 7/8
Aan het einde van het jaar wordt er door de kinderen van groep 7 en 8 een musical opgevoerd, ter ere van het afscheid van de schoolverlaters uit groep 8. 

Kamp: voor kinderen
Om het jaar gaan groep 7 en 8 op kamp. Naast de leerkrachten gaan er ook ouders mee als begeleiding.

Verkeersexamen: voor kinderen
Om het jaar nemen de kinderen van groep 7 en 8 deel aan het verkeersexamen. Dit examen bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel.

Jaarsluiting: voor ouders/verzorgers
Ieder jaar sluiten we op de laatste vrijdag het schooljaar met elkaar op het plein. We zingen en danken God voor zijn zegen. Deze jaarsluiting start om 11.30 uur. Aansluitend is het zomervakantie.