Rappen met de kanjers – Yo !!

Peter Van de VeldeNieuwsberichten

Een nieuw jaar; we zijn weer muzikaal van start gegaan. De kinderen uit groep 6 zijn bezig met het schrijven van een rap of een lied over de kanjertraining. Dit kan gaan over het gedrag dat bij een bepaalde pet hoort of bijvoorbeeld een rap tegen pesten. Zo is muziek geïntegreerd binnen de kanjertraining! Op de bladen schrijven de kinderen allemaal kenmerken op die horen in bij de desbetreffende pet. Super leuk. Het is nog niet af, we zijn dan ook reuze benieuwd naar het eindresultaat van onze kanjers.