Van oudsher zijn er op tal van plaatsen gereformeerde basisscholen ontstaan. De meeste van deze scholen zijn in de jaren 90 gefuseerd in een aantal kleine organisaties in de provincies Noord-Holland, Zuid -Holland, Utrecht en Zeeland. Deze organisaties zijn begin 2007 gefuseerd in Gereformeerd Primair Onderwijs West-Nederland (GPO-WN). Per cursusjaar 2011-2012 zijn de scholen van Almkerk en Hardinxveld-Giessendam aangesloten. Motieven voor al deze fusies waren: bundeling van krachten, identiteit- en kwaliteitsversterking, samen sterker; leren van en met elkaar en spreiding van financiële risico’s. Op 1 Oktober 2018 is GPO-WN veranderd van naam. GPO-WN is verder gegaan onder de naam LEV-WN.

De directeuren van de 26 scholen hebben onder leiding van het Bestuur regelmatig overleg met elkaar. Dit staat bekend als het directieoverleg (DO.), waarin allerlei zaken rond de scholen besproken worden en de directeuren alle gelegenheid krijgen met elkaar van gedachten te wisselen en van elkaar te leren. Daarnaast is de centrale directie bezig beleidskaders te ontwikkelen voor de verschillende scholen, waarbij de directeuren alle ruimte krijgen om binnen de gestelde kaders met hun team invulling te geven aan het onderwijskundig beleid op hun school. Daarbij rekening houdend met de mogelijkheden van het team en de specifieke kenmerken van de school en de schoolomgeving. Kwaliteit en identiteit staan hierbij centraal.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van LEV-WN, klik op Levwn.nl