Op onze christelijke basisschool gebeurt er elke dag iets bijzonders! Uw kind leert er God, onze hemelse Vader, kennen. Wij leven op onze school elke dag van Zijn genade. We mogen elk moment opnieuw beginnen, want onze Vader in de hemel begint steeds weer opnieuw met ons. Zijn liefde is zo groot, dat Hij Zijn Zoon Jezus Christus voor ons naar de aarde heeft gestuurd. Zo is de weg naar Hem open! We mogen vrij met Hem spreken, in alle eerbied. Hij luistert naar ons op elk moment.

Dit leren wij aan de kinderen in de tijd dat ze bij ons op school zijn. We leren hen dat ze bij Hem veilig zijn. Dat echt leven te vinden is bij God zelf. God is betrokken zijn bij heel ons leven, hij luistert naar ons op elk moment. Als onze kinderen en wij als volwassenen zelf ook, dit weten en geloven, is dat van onschatbare waarde voor hun hele leven!

Wij geven dit concreet vorm door elke dag te beginnen met gebed, een Bijbelverhaal of een gesprek over ons geloof, zingen en bidden. Daarnaast zijn er de vele gesprekken, met de kinderen en met de ouders. We helpen elkaar, bemoedigen elkaar en we wijzen elkaar op Christus: bij Hem mogen we ons veilig weten. Wij willen dat u, als u bij ons komt, opmerkt dat ons gedrag gekenmerkt wordt door liefde en genade, vrede en geduld.

Op onze christelijke basisschool waar we op Christus willen lijken is de kwaliteit van ons onderwijs heel belangrijk. We krijgen gaven en talenten van Hem. Deze mogen we ontwikkelen. Daarom besteden wij veel aandacht aan ons onderwijs. Wij vinden dat we als leerkrachten goed moeten zijn in ons vak, alleen zo kunnen wij de kinderen helpen bij hun leerproces.