Op De Driemaster maken wij steeds meer gebruik van ICT

Wij maken gebruik van:

  • Snappets
  • Chromebooks
  • (Touchscreen) digiborden
  • Cloudwise
  • Social Media

Snappets:
In de groepen 4 t/m 8 hebben de leerling een tablet van Snappet. Snappet biedt leerstof voor de vakgebieden rekenen, woordenschat, spelling, begrijpend lezen, studievaardigheden en automatiseren. Iedere leerling heeft een 7 inch android tablet waarop zij het werk voor bovenstaande vakgebieden maken. Snappet geeft de leerling directe feedback op eigen werk: leerlingen zien door middel van een krul of een kruis of hun antwoord goed is. De leerlingen werken op twee manieren met Snappet :

Klassikaal – waarbij de lijn van de methode wordt gevolgd
Adaptief – waarbij de leerling op zijn eigen niveau aan specifieke leerdoelen werkt.

Op basis van de manier waarop de leerling de opgaven heeft gemaakt, biedt de tablet de leerling via een ‘plusknop’ opgaven aan op zijn niveau. Naast de dagelijkse les kunnen leerlingen hierdoor extra oefenen en nieuwe verdiepingsopdrachten maken. Het systeem past op basis van het resultaat van de gemaakte opgaven het niveau aan.

De leerkracht kan al tijdens de les via een dashboard volgen hoe snel en met welk resultaat de leerlingen de stof doorlopen. Hierdoor kan de leerkracht snel ingrijpen en bijsturen op het leerproces.

https://nl.snappet.org/

Chromebooks
Op onze school werken we met Chromebooks. Wij hebben 60 stuks (waarvan 30 touch-screen) en zo kunnen meerdere klassen tegelijk op een Chromebook werken.

Digiborden
Elke klas beschikt over een (touchscreen) digibord. Dit tilt ons onderwijs op een hoger niveau, omdat wij heel veel verschillende applicaties kunnen inzetten om ons onderwijs te ondersteunen.

Cloudwise
Sinds 2018 werken wij met COOL van Cloudwise. Leerlingen die allerlei wachtwoorden moeten onthouden: dat is niet handig. Dankzij het COOL platform hoeven leerlingen maar één keer in te loggen. Ze krijgen een overzicht van al hun digitale materialen van de uitgeverijen. Ze maken hun opdracht online in de google-omgeving en krijgen digitaal feedback van de leerkracht of elkaar. Doordat leerkrachten digitaal kunnen meekijken, houden ze de regie in de klas. Ze zien hoever de leerlingen met de lesstof zijn of dat ze juist met hele andere dingen bezig zijn.

Social Media
Op de Driemaster maken wij gebruik van diverse social media kanalen zoals Klasbord, Facebook en Instagram. Daarnaast is ook op onze website diverse informatie te vinden.