Identiteitscommissie
Om de directie te ondersteunen bij identiteit gerelateerde zaken is er op school een identiteitscommissie ingesteld. De teamleider onderhoudt de lopende contacten met de commissie. Deze commissie voert onder andere kennismakingsgesprekken met nieuwe ouders en doet daar verslag van. Ook kan deze commissie het gesprek over identiteit aangaan met leerkrachten en medewerkers van de school.

MR
De medezeggenschapsraad (MR) is er voor leerkrachten en ouders in het belang van het onderwijs aan de kinderen. De MR betreft De Wegwijzer in Zwijndrecht en De Driemaster in Ridderkerk. De MR bestaat uit drie ouders en een drie personeelsleden; De MR heeft adviesrecht of instemmingsrecht op een aantal beleidszaken, zoals het schoolplan en het formatieplan. Daarnaast kiest de MR jaarlijks zelf een aantal speerpunten die extra aandacht krijgen. Indien nodig verbreden zij hun kennis door extra scholing. De MR is aanspreekpunt voor ouders en personeel. Zijn er zaken waar u mee zit of wilt u bepaalde zaken door de MR laten beoordelen, zoekt u dan contact met een van hen.

Ouderraad
Op de Driemaster hebben wij een ouderraad opgericht. Deze ouderraad denkt met de school mee over hoe wij samen kunnen werken aan eigentijds en goed onderwijs. In de ouderraad zitten 6 ouders.

Oudercommissie
De oudercommissie op de Driemaster bestaat uit een groep enthousiaste ouders die de leerkrachten ondersteunen bij de uitvoering van activiteiten. Dit kan gaan om het regelen van vervoer bij schooluitjes of sport toernooien, voorbereiden van schoolreis, het sinterklaasfeest en activiteiten of bijeenkomsten rondom thema’s of Christelijke feestdagen.

Leerlingenraad
Met de leerlingenraad vergaderen we ongeveer 5 keer per schooljaar en bespreken we diverse zaken die goed gaan, maar zeker ook zaken die beter kunnen of nieuwe ideeën die we kunnen lanceren. De leerlingenraad krijgt soms opdrachten mee om weer te overleggen met hun andere klasgenoten. Samen voelen we ons verantwoordelijk!

Luizenouders
Iedere eerste maandag na de vakantie controleren de luizenouders de kinderen op luizen. Dit is ongeveer 5x per jaar.

PR
De PR-commissie van De Driemaster is met name tijdens de open dag en voorlichtingsavonden actief om nieuwe ouders/verzorgers/leerlingen te werven en uit de nodigen voor onze school. De naamsbekendheid van De Driemaster willen we graag vergroten en de christelijke identiteit uit dragen naar de omgeving.

TSO
Het toezicht houden op het plein gebeurt door ouders. In het verleden liepen alle ouders enkele dagen pleinwacht. Hieruit zijn een aantal ouders geschoold tot TSO ouder. Zij krijgen hiervoor een vrijwilligersvergoeding. De TSO-ouders lopen 1 keer per 2 weken en vormen de “vaste gezichten” voor de kinderen. Zij verzorgen ook de overdracht met leerkrachten voor en na de pauze indien nodig.