Om ons onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven gebruiken wij verschillende digitale-leermiddelen. Hieronder een kleine toelichting:

Wij maken gebruik van:

  • (Touchscreen) digiborden
  • Snappets
  • Chromebooks
  • Cloudwise
  • Social Media
  • Klasbord

(Touchscreen) Digiborden
Elke klas beschikt over een digibord of smartboard. Dit tilt ons onderwijs op een hoger niveau, omdat wij heel veel verschillende applicaties kunnen inzetten om ons onderwijs te ondersteunen. Zo blijft het leuk, vernieuwend en uitdagend.

Snappet
We werken met het systeem Snappet. Daarmee werken de leerlingen vanaf groep 4 op een eigen kleine tablet. De leerlingen verwerken hierop de leerstof van rekenen, spelling en studievaardigheden.

Snappet werkt adaptief (past zich aan), zodat leerlingen op hun eigen niveau het lesdoel verwerken. Daarnaast krijgen ze direct feedback op hun gemaakte werk. Hun eigen voortgang is inzichtelijk. Ze leren binnen hun eigen doelen te werken die voor hen worden klaargezet in hun persoonlijke werkpakket. Doordat de leerlingen werken in hun eigen werkpakket, krijgen ze inzicht in het gemaakte werk, dat heeft een stimulerend effect en motiveert om eventuele fouten te verbeteren. Aangezien de leerkracht het werk direct kan volgen, draagt het opgedane inzicht bij aan mooie reflectiegesprekken. Op deze manier maken wij de leerlingen steeds meer betrokken bij en verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Door deze ontwikkeling heeft de leerkracht direct zicht op het proces in de klas en kan snel ingrijpen als dat nodig is.

Chromebooks
Op onze school werken we met 60 Chromebooks. We zetten deze Chromebooks in om kinderen digitaal vaardig te maken en voor het uitvoeren van (samenwerkings)opdrachten.

Cloudwise
Sinds 2018 werken wij met COOL van Cloudwise. Dankzij het COOL-platform hoeven leerlingen maar één keer in te loggen. Dat kan zelfs alleen met plaatjes. Ze krijgen een overzicht van al hun digitale materialen van de uitgeverijen. Ze maken hun opdracht online in de google-omgeving en krijgen digitaal feedback van de leerkracht of van elkaar. Doordat leerkrachten digitaal kunnen meekijken, houden ze de regie in de klas. Ze zien hoever de leerlingen met de lesstof zijn.

Social Media
Op de Driemaster maken wij gebruik van diverse social media kanalen zoals Facebook, Youtube en Instagram. Daarnaast is ook op onze website diverse informatie te vinden en gebruiken wij Klasbord. Daarover leest u in de volgende alinea meer.

Klasbord
Klasbord is een communicatieplatform dat speciaal ontwikkeld is voor gebruik in het onderwijs. Het lijkt op Facebook, maar is dan groepsgericht en in besloten kring. De leerkracht plaatst een foto die u kunt ‘liken’ en die u van een reactie kunt voorzien. De school is de beheerder van Klasbord en nodigt alleen de ouder(s)/ verzorger(s) uit voor de groep(en) van hun kind(eren) door middel van een unieke code. U meldt zich aan en voert de unieke code in, waarna de school toestemming verleent. Het is goed beveiligd. Klasbord is te benaderen via de app op je smartphone, via een tablet of via de website van Klasbord.