Onze medezeggenschapsraad van de Driemaster bestaat uit een ouder (dhr. A. Haan) en een personeelslid (dhr. P. van der Velde). Samen met de MR van onze hoofdvestiging (de Wegwijzer in Zwijndrecht) vergaderen wij ongeveer 5x per schooljaar.

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school.

MR
Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel mogen instemmen over zaken die voor hen van belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Voor alle vragen/opmerkingen richting de MR kunt u gebruik maken van het volgende mailadres: mrwegwijzerdriemaster@levwn.nl

GMR
Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het schoolbestuur. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de wet medezeggenschap op scholen.