https://www.redeenkind.nl/voor-sponsors

Red een Kind biedt verschillende mogelijkheden om van betekenis en betrokkenheid te zijn voor een sponsorkind. Op onze christelijke basisschool sponsoren we Kimcha. Zij is geboren in juni 2009 en heeft een jonger zusje die geboren is in 2012. Haar vader is boer, hij verdient helaas te weinig om zijn gezin te onderhouden. Haar moeder is huisvrouw en af en toe weeft zij kleding om wat extra te verdienen.

Wij sponsoren Kimcha en dit doen we op school door:

 • geld in te zamelen.
  In elke klas staat een potje en daar kunnen kinderen hun zendingsgeld / helpgeld in doen.
 • brieven voor te lezen in de klassen.
  Een paar keer per jaar ontvangen wij een brief van Kimcha.
 • post terug te sturen aan Kimcha.
  Per brief die we ontvangen verzorgt één klas dat Kimcha post van ons terug krijgt. Dat kan een klassikale brief zijn, meerdere kleine briefjes of tekeningen, …
 • te bidden voor Kimcha.
  Wanneer Kimcha ter sprake komt, brengen we haar ook voor God in ons gebed.
  Van de website hebben we ook 31 gebedskaartjes die ons hierbij helpen.
 • een sponsoractie te houden!
  tijdens onze laatste actie hebben wij met onze hele school een sponsorloop gehouden voor Kimcha. We haalden ruim 2300 euro op.

Voor meer informatie over ‘Red een kind’ kunt u terecht op de website: https://www.redeenkind.nl