Op De Driemaster zitten +/- 125 leerlingen en werken wij met 6 groepen. Wij helpen onze leerlingen te ontwikkelen tot jonge mensen die met hun passies en talenten willen bijdragen aan een menswaardige samenleving. Zij kunnen dit omdat ze op school leren vanuit wisselend perspectief te denken en vanuit verwondering voor Gods schepping.
Door de hele school vinden wij een sterk pedagogisch klimaat erg belangrijk. Er voor en met elkaar zijn! We besteden in de eerste 8 schoolweken (ook wel de ‘gouden weken’ genoemd) extra veel aandacht aan een positief klimaat waarin iedereen mag zijn wie hij en zij is met respect voor en naar elkaar toe. Zo ontstaat er een goede basis voor de rest van het schooljaar.

Schooljaar 2022-2023
2 kleutergroepen

Groep 1/2A: start: 10 leerlingen, einde schooljaar: 16 leerlingen
Groep 1/2B: start: 12 leerlingen, einde schooljaar: 15 leerlingen
De kleutergroepen werken veel met elkaar samen. Met regelmaat sluit groep 3 ook aan tijdens de speelmomenten in de middag.
Voor ouders met kinderen in de kleutergroep hebben wij een speciaal informatieboekje gemaakt. Lees het gerust eens even door: Driemaster informatieboekje voor ouders van nieuwe kleuters

Groep 3 t/m 8
Groep 3: 16 leerlingen
Groep 4/5:
28 leerlingen
Groep 6/7:
26 leerlingen
Groep 7/8:
25 leerlingen

PARRO
Op De Driemaster gebruiken wij Parro. Parro is de communicatie-app van Parnassys en gebruiken wij om ouders/verzorgers te informeren over het reilen en zeilen in de groep, om oudergesprekken te plannen en het geeft ouders/verzorgers de mogelijkheid om via de Parro-app contact op te nemen met de leerkracht(en).