Nieuwe naam tweede kleutergroep

Peter Van de VeldeNieuwsberichten

Het schooljaar 2016-2017 is bijna afgelopen en we zijn ook al druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schoolseizoen. Bijvoorbeeld met de tweede kleutergroep die we vanaf de herfstvakantie erbij krijgen.

We hebben al de Matrozengroep en zijn dus nu op zoek naar een tweede naam voor de tweede kleutergroep.

Wij willen graag iedereen de mogelijkheid geven om mee te denken en dat heeft geleid tot een grote ideeënmast in de voorhal van de school.

Weet u of jij een leuke, mooie en originele naam voor de nieuwe (tweede) kleutergroep, pak dan een formulier naast de ideeënmast in de voorhal van de school, vul dit formulier in en stop het in de ideeënmast. IEDEREEN MAG MEE DOEN!

Op de jaarsluiting (vrijdag 7 juli, 11.30 uur) zullen wij dan de naam voor de tweede kleutergroep en de bedenker hiervan bekend maken.

Wij hopen op veel inzendingen!

Zeevaartgroeten
De juffen en meesters van De Driemaster